o myších a poštolkách...
 o poštolkách a poštolkách......
o poštolkách a lidech......
O myších a poštolkách...
Article to show on the top

Za dávných a dávných časů, někdy těsně po roce 1986, kdy jsme se nastěhovali do nového bytu v panelovém domě v sídlišti na okraji Brna, se v naší lodžii objevily poštolky. Dlouhá léta byla jejich oblíbeným místem pro přespání a od roku 2007 zde i hnízdí.Vybraly si k tomu zastrčený kout za starou skříňkou vystrčenou do lodžie po požáru. Do jejich soukromého života se snažíme zasahovat co nejméně. V prvním roce jsme hodně fotografovali, ale již v té době jsme zakoupili první síťovou kameru a od té doby se náš kamerový park rozrostl na sedm kamer, jejichž záběr takřka zcela pokrývá všechna důležitá místa poštolčí lodžie: zastrčený hnízdní kout, bidýlka na obou stranách lodžie, prostor mezi starou skříňkou a zábradlím, na němž a pod nímž poštolky přistávají v rušné hnízdní sezóně, i protilehlý kout u dveří, který si oblíbila samička a který využívají poštolčata jako tréninkový prostor.

Proto o poštolkách...

Proč o myších?

Pochopitelně proto, že je to základní složka potravy "našich" poštolek. Ale mimo to v květnu 2009, když pršelo a pršelo a jeden člověk domácí řekl tomu druhému, že takhle to dál nejde, že poštolčí sameček už poštolčí samičce déle než den nic nepřinesl, tak onen druhý člověk domácí přivezl bílou laboratorní myš. Od té doby v člověčí kuchyni bydlí za ta léta již šesté myší individuum. Statečně plní funkci maskotů ku přivolání dostatečného množství potravy pro poštolčí rodinu. Samy nikdy skrmeny nejsou a zřejmě ani nebudou. Kdo by tak učinil se zvířetem, které má jméno, růžová ouška, ocásek a zvědavý čumáček?

Co se zde o nich všech dozvíte a co zde najdete?

Poznámka: V sezóně 2017 bude v lodžii pozměněné stavebními úpravami vše zřejmě poněkud jinak. Informační texty ponecháváme prozatím bez zásadnějších aktualizací, protože poštolky se zatím definitivně nerozhodly, jak budou možnosti, které jim naše lodžie nabízí, využívat.

Basic info  Vlajka Spojeného království.

Kontakt: posta.postole@gmail.com

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 
Poštolky spižní
Aneb o tom, jak se v našem domě, i když ne v naší lodžii, objevil nový poštolčí pár. ..... Read All
 
Příběh poštolky ze slavkovského zámku
Aneb o tom, jak poštolky ze slavkovského zámku přišly k webové stránce s online přenosem z hnízdění. ..... Read All
 
Pusto a prázdno
Aneb o tom, že nás "naše" poštolky opustily a poštolčat se nejspíše letos nedočkáme. ..... Read All
 
Les faucons de Théding
Aneb o tom, jak se po osmi letech vrátily poštolky do Thédingu, což dává naději všem těm, kdo na jejich návrat někde čekají. ..... Read All
 
Na anténě
Aneb o tom, kde naše poštolčí samička zřejmě přes den pobývá ..... Read All
 
Kamery, kamery, hejbejte se
Aneb o tom, jak jsme přemístili další kameru z podlahy pod strop a "ulovili" s ní první trochu zdařilejší snímky "našich" poštolek. ..... Read All
 
Bílé vejce
Aneb o nelehkém osudu bílých poštolčích vajec ve švýcarském Lausen a tom, jak to bylo s bílým vejcem v naší lodžii v roce 2007. ..... Read All
 
Pohled zvenčí
Aneb o tom, jak se naše lodžie proměnila pro oko vnějšího pozorovatele. ..... Read All
 
Na konci ulice
Aneb o tom, kde můžete najít naše poštolky ve dne. ..... Read All
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Next page Last page

Slideshow
 
Album:
 postole/toptw
Image title:
 

 

Search

 

About Me
o poštolkách: Od r 2007 jsme domácími páru poštolek hnízdících v naší lodžii.
o myších: O pár let později k nim přibyla myška jako maskot...
o lidech: My jejich domácí jsme o dost méně zajímavý párek.

 

 

 

Blog Archives

 

Statistics
 Total posts: 234
 Total comments: 0
 Today's visitors: 42
 Total visitors: 98880