o myších a poštolkách...
 o poštolkách a poštolkách......
o poštolkách a lidech......
O myších a poštolkách...
Article to show on the top

Za dávných a dávných časů, někdy těsně po roce 1986, kdy jsme se nastěhovali do nového bytu v panelovém domě v sídlišti na okraji Brna, se v naší lodžii objevily poštolky. Dlouhá léta byla jejich oblíbeným místem pro přespání a od roku 2007 zde i hnízdí.Vybraly si k tomu zastrčený kout za starou skříňkou vystrčenou do lodžie po požáru. Do jejich soukromého života se snažíme zasahovat co nejméně. V prvním roce jsme hodně fotografovali, ale již v té době jsme zakoupili první síťovou kameru a od té doby se náš kamerový park rozrostl na sedm kamer, jejichž záběr takřka zcela pokrývá všechna důležitá místa poštolčí lodžie: zastrčený hnízdní kout, bidýlka na obou stranách lodžie, prostor mezi starou skříňkou a zábradlím, na němž a pod nímž poštolky přistávají v rušné hnízdní sezóně, i protilehlý kout u dveří, který si oblíbila samička a který využívají poštolčata jako tréninkový prostor.

Proto o poštolkách...

Proč o myších?

Pochopitelně proto, že je to základní složka potravy "našich" poštolek. Ale mimo to v květnu 2009, když pršelo a pršelo a jeden člověk domácí řekl tomu druhému, že takhle to dál nejde, že poštolčí sameček už poštolčí samičce déle než den nic nepřinesl, tak onen druhý člověk domácí přivezl bílou laboratorní myš. Od té doby v člověčí kuchyni bydlí za ta léta již šesté myší individuum. Statečně plní funkci maskotů ku přivolání dostatečného množství potravy pro poštolčí rodinu. Samy nikdy skrmeny nejsou a zřejmě ani nebudou. Kdo by tak učinil se zvířetem, které má jméno, růžová ouška, ocásek a zvědavý čumáček?

Co se zde o nich všech dozvíte a co zde najdete?

Poznámka: V sezóně 2017 bude v lodžii pozměněné stavebními úpravami vše zřejmě poněkud jinak. Informační texty ponecháváme prozatím bez zásadnějších aktualizací, protože poštolky se zatím definitivně nerozhodly, jak budou možnosti, které jim naše lodžie nabízí, využívat.

Basic info  Vlajka Spojeného království.

Kontakt: posta.postole@gmail.com

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 
Na anténě
Aneb o tom, kde naše poštolčí samička zřejmě přes den pobývá ..... Read All
 
Kamery, kamery, hejbejte se
Aneb o tom, jak jsme přemístili další kameru z podlahy pod strop a "ulovili" s ní první trochu zdařilejší snímky "našich" poštolek. ..... Read All
 
Bílé vejce
Aneb o nelehkém osudu bílých poštolčích vajec ve švýcarském Lausen a tom, jak to bylo s bílým vejcem v naší lodžii v roce 2007. ..... Read All
 
Pohled zvenčí
Aneb o tom, jak se naše lodžie proměnila pro oko vnějšího pozorovatele. ..... Read All
 
Na konci ulice
Aneb o tom, kde můžete najít naše poštolky ve dne. ..... Read All
 
Faucon d'Austerlitz
Aneb ještě jednou o poštolkách zámeckých, tentokráte těm ze Slavkova u Brna. ..... Read All
 
Poštolčí hrad
Aneb o tom, jak se daří poštolkám a kavkám na hradě Malenovice. ..... Read All
 
Hloupý pták?
Aneb o tom, jak čenstochované počítají poštolky, a také o tom, z čeho lze odvodit název pustułka. ..... Read All
 
Hnedtubud skvrnitý, čili býložravý
Aneb o tom, co asi dělají naše poštolky (nejen) dopoledne. ..... Read All
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Next page Last page

Slideshow
 
Album:
 postole/toptw
Image title:
 

 

Search

 

About Me
o poštolkách: Od r 2007 jsme domácími páru poštolek hnízdících v naší lodžii.
o myších: O pár let později k nim přibyla myška jako maskot...
o lidech: My jejich domácí jsme o dost méně zajímavý párek.

 

 

 

Blog Archives

 

Statistics
 Total posts: 230
 Total comments: 0
 Today's visitors: 3
 Total visitors: 96889